druk cyfrowy etykiet

Jak każdą dziedzinę produkcyjną tak i

druk cyfrowy etykiet
Poligrafia – dziedzina techniki zajmująca się procesami wytwarzania druków.
Na przestrzeni wieków zachodziły w niej zmiany, aż osiągnęła ona dzisiejszy etap przemysłowy, którego rozwój zachodzi w jeszcze szybszym tempie.

Przemysł polig.

Widok do druku:

druk cyfrowy etykiet